Do naszej Kancelarii zgłosiła się żona tragicznie zmarłego mężczyzny, który przy wykonywaniu prac na dachu spadł z niego i poniósł śmierć na miejscu. Poszkodowany posiadał polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, argumentując swą decyzję faktem, iż śmierć nastąpiła w wyniku stanu chorobowego a nie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Po dokładnej analizie sprawy, przeprowadzeniu wielu czynności, w tym związanych z ustaleniem przebiegu dokumentacji medycznej i prawnej związanej z samym wypadkiem, ustaliliśmy, że żaden dokument ani stan faktyczny nie potwierdza argumentacji ubezpieczyciela. Po wymianie szerokiej korespondencji w tym zakresie, a także wielu negocjacjach, ubezpieczyciel uznał nasze argumenty i zmienił decyzję, wypłacając uprawnionej żonie zmarłego pełną kwotę polisy tzn. 50.000 zł.

Wiedza i doświadczenie pracowników Kancelarii, pozwoliła na pozytywne zakończenie sprawy bez uciążliwego postępowania sądowego.