Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na etapie
przedsądowym (np. przed zakładami ubezpieczeń), a jeżeli zachodzi taka potrzeba

również na etapie postępowania sądowego.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz rentę między

innymi za :

  •  wypadek komunikacyjny
  •  śmierć bliskiej osoby
  •  doznany uszczerbek na zdrowiu
  •  wypadek w pracy
  •  wypadek w szkole
  •  błąd w sztuce lekarskiej
  •  zdarzenia skutkujące szkodą majątkową (np. pożar)