Sprawy przyjmowane są do prowadzenia bez opłat wstępnych.

Nasze honorarium pobierane jest tylko od wyegzekwowanej kwoty odszkodowania,

zadośćuczynienia.

 

Bezpłatna jest wstępna analiza sprawy mająca na celu sprawdzenie, czy

przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie – wiedza taka pozwoli
Państwu odpowiedzieć na pytanie, czy jest sens poświęcać czas danej sprawie.


Przyjmujemy sprawy z całej Polski!