Dlaczego warto powierzyć dochodzenie roszczeń profesjonalnej Kancelarii ?

Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek same przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i likwidacyjne przejawiające się przede wszystkim obowiązkiem wypłaty odpowiedniej do rozmiaru szkody i krzywdy kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, ewentualnie renty, jednak wypłacane przez ubezpieczycieli kwoty na rzecz poszkodowanych są często tylko symboliczne, zupełnie nieadekwatne do poniesionej szkody i krzywdy, wielokrotnie niższe niż zasądzane przez Sądy.

Współpraca z profesjonalną Kancelarią zapewnia uzyskanie kwot, umożliwiających możliwie najpełniejszą rekompensatę doznanej szkody i krzywdy.

Postępowanie przeprowadzone jest sprawnie i bez zbędnych formalności.

Kancelaria specjalizuje się ściśle w prawie odszkodowawczym, nie zajmujemy się innymi kategoriami spraw, za wyjątkiem spraw które dotyczą prowadzonej sprawy odszkodowawczej.

Dlatego powierzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii jest kwestią decydującą o wysokości otrzymywanych kwot przez poszkodowanych.