W 2015 roku zgłosił się do nas klient Pan J., któremu spalił się prawie w całości dom. Dom był ubezpieczony u jednego z największych polskich ubezpieczycieli – PZU. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel oszacował szkodę i wypłacił odszkodowanie w łącznej kwocie 27.318 zł. Zaznaczyć należy, że było to odszkodowanie za spalenie praktycznie całego budynku!

Ubezpieczyciel odmówił dalszych wypłat, uzasadniając, że zgodnie z OWU jest to pełna kwota za szkodę.

Po długim i skomplikowanym procesie, najpierw przedsądowym przed ubezpieczycielem, a następnie przed sądem, SO w Częstochowie wydał wyrok zasądzający na rzecz poszkodowanego, ponad wypłaconą już przez ubezpieczyciela kwotę – 112.000 zł. wraz z odsetkami i kosztami procesu. Ostatecznie odszkodowanie łącznie wyniosło prawie 140.000 zł., a nie jak początkowo przyznał ubezpieczyciel ok. 27.000 zł.