W roku 2012 Kancelaria nasza nawiązała współpracę z rodziną poszkodowanego w wypadku we wrześniu 2010 r. Poszkodowany był pieszym przechodzącym przez przejście dla pieszych, gdzie został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego, w wyniku wypadku odniósł bardzo ciężkie obrażenia – doszło do uszkodzenia OUN. Ubezpieczyciel wypłacił 109.000 zł. tytułem zadośćuczynienia, odmawiając zaspokojenia pełnych roszczeń. Ponadto uznał, iż poszkodowany przyczynił się do wypadku w 30%, ponieważ nie zachował należytej ostrożności podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych. Po podjęciu wielu kroków prawnych przez Kancelarię i sformułowaniu stosownych roszczeń ubezpieczyciel przyznał rentę w wysokości 1335 zł. miesięcznie, jednakże nadal odmawiał dalszych wypłat, uznając, iż zaspokoił roszczenia w całości. Za pośrednictwem naszej Kancelarii skierowano pozew do Sądu Okręgowego w Katowicach, domagając się zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Po długotrwałym i skomplikowanym procesie w dniu 21.06.2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał Wyrok zasądzający 418.000 zł., z odsetkami w wysokości 95.000 zł., wyrównanie renty z odsetkami w wysokości 97.000 zł. Ponadto zasądził miesięczną dożywotnią rentę w wysokości 2.516 zł. Warto zaznaczyć, iż Sąd całkowicie podzielił nasze stanowisko w kwestii przyczynienia się poszkodowanego do wypadku tzn. uznał, że poszkodowany w żaden sposób się nie przyczynił do powstania szkody.

Łącznie wraz z kwotą bezsporną wypłaconą poszkodowanemu przed procesem poszkodowany otrzymał 719.000 zł. odszkodowania oraz ma zapewnioną dożywotnio miesięczną rentę w wysokości 2.516 zł.